Nye spill

Tema

Da FN ble laget var den viktigste oppgaven å skape fred i hele verden. I dag jobber FN i tillegg med fattigdom, natur og miljø, barnerettigheter og flere andre viktige oppgaver. Her kan du lese mer om det.

Kontakt

fn-filuren@fn.no

FN-filuren - FN-sambandet
Storgata 33 A, 0184 Oslo.