Nye spill
Natur og miljø

Natur og miljø

Natur og miljø

FN er opptatt av at vi må passe godt på jorda vår. Vi trenger ren luft å puste i og rent vann å drikke. 

ben_britten_rainforest
    Vi har ikke vært så flinke til å passe på jorda. Mange steder i verden er både luft og vann forurenset. Mange planter og dyr er nesten borte, og noen finnes ikke mer. Grunnen er at fabrikker, jordbruk, fly og biler, slipper ut giftige stoffer. Regnskogen hjelper jorda å puste. Når regnskogen hugges ned blir lufta dårligere og jorda varmere.
       
Eksperter som jobber for FN mener at forurensning fører til at klimaet forandrer seg. Isbreer smelter og fører til at havet stiger. Noen steder blir det tørrere og mer ørkenen. Andre steder blir det våtere og mer storm og uvær.    
United Nations Photo_Hurricane_Sandy_Haiti
       
puma
    Alle kan gjøre noe for å ta vare på miljøet. Vi kan bruke mindre strøm, sykle i stedet for å kjøre bil, eller kildesortere søppel. Kommer du på flere ting?
       
FN forsøker å få alle land til å love at de skal forurense mindre og bruke strøm som ikke er så farlige for miljøet.    
Solar Array - Nellis AFB