Nye spill
Om FN

Om FN

Om FN

FN er en klubb for verdens land. FN har 193 medlemsland. Det er nesten alle land i hele verden. 

FN-flagg_lite
    FN er en forkortelse. F står for forente. N står for nasjoner. Nasjoner er et annet ord for land. Til sammen betyr bokstavene omtrent «Alle land sammen». På engelsk heter FN UN. UN står for United Nations.
       
FN ble laget i 1945. I 1945 var andre verdenskrig nettopp slutt. Alle var redde for at det skulle bli en ny stor krig. Da tenkte man at det er lurt å ha en klubb hvor landene kan snakke sammen om ting de er uenige om. Hvis man samarbeider og snakker sammen, så er det lettere å finne løsninger. Det er fortsatt krig noen steder i verden. Men FN arbeider hele tiden for at det skal være mer fred.     
UN011
       
FN-soldat
    FN jobber med veldig mye forskjellig. Det er fint, for da får jeg mange forskjellige oppdrag. FN jobber med nødhjelp. Hvis det er en stor ulykke et sted i verden, så sender FN folk og penger for å hjelpe til. Og hvis det holder på å bli krig, så kan FN sende folk som forsøker å hjelpe til å finne løsninger, slik at det kan fortsette å være fred. 
       
For at FN skal fungere må alle landene som er med i klubben samarbeide. Når man samarbeider snakker man sammen og hjelper hverandre. Jo mer land hjelper hverandre og jobber sammen, jo lettere er det å ha fred.     
kode 129233_gen.fors