Nye spill
Barns rettigheter

Barns rettigheter

Barns rettigheter

Noe av det første landene i FN gjorde var å skrive ned hva alle mennesker trenger for å ha det bra. For eksempel har alle mennesker rett til nok mat og vann. Landene i FN er også spesielt opptatt av at alle barn skal ha det bra. Derfor skrev FN ned egne regler og rettigheter for barn, og hva barn trenger for å ha det bra. Disse reglene heter barnerettighetene. 

160694
     

I barnerettighetene står det at alle barn har rett til å gå på skole. Alle barn har rett til å være trygge. Det er også viktig at alle barn får tid til å leke. 

 

Barn er veldig viktig for FN, for det er jo barna som skal vokse opp og passe på verden i fremtida. FN og barnerettighetene gjør at barn er viktig for politikerne. Barnerettighetene gjelder for alle barn i alle land i hele verden.      

rettigheter-13