Nye spill
Fattigdom

Fattigdom

Fattigdom

Hva vil det si å være fattig? Når jeg reiser rundt omkring i verden, møter jeg mange forskjellige folk. Noen av dem er rike og noen er fattige. Noen er litt fattige og noen er veldig fattige. Må det være sånn?

FN synes det er viktig at det ikke er så store forskjeller mellom mennesker. Det er lurt hvis både penger, mat, skole, og muligheter er ganske likt fordelt i verden, og i hvert land. Når mennesker er fornøyd og har det bra, er det lettere å være venner.     
Tommy Trenchard_IRIN
       
UN Photo
    Jeg synes det er urettferdig at noen mennesker er så fattige at de ikke har nok penger til å kjøpe mat. FN jobber for at verden skal være mer rettferdig. 
       
Når en familie er fattig har de ofte ikke råd til å la barna gå på skole. Hvis familien er veldig fattig må barna også jobbe for å tjene penger. Det er viktig at barn får gå på skole. Da kan de lære viktige ting som de trenger for å få jobb når de blir voksne.     
Heba Aly_IRIN
       
Rebecca Conway_IRIN
    Det må bli slutt på at noen mennesker lever i fattigdom! Derfor er det fint at alle verdens land jobber for å oppfylle Bærekraftsmålene. Bærekraftsmålene handler om å få slutt på fattigdom i verden. Du kan lese mer om disse målene i en egen temaside.